සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයට ඉල්ලුම් කරන කාලය දිගු කරයි

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැදවීමේ දිනය දිර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමට අදාළ අයදුම්පත් කැදවීමේ අවසාන දිනය ලබන 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනවා.

ඊට අදාළ අයදුම්පත්‍ර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුයි. වැඩිදුර තොරතුරු විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

7521

ආසාදිතයන්

3714

සුවය ලැබූ

3792

දැනට රෝගීන්

15

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.