වලංගු හැදුනුම්පත රහිත පුද්ගලයන්ට මැතිවරණ කොමිසමෙන් උපදෙස්

මහ මැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා ඡන්ද දායකයින් තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වී තිබෙනවා.

ඒ සදහා ජාතික හැදුනුම්පත,  වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය,  රියදුරු බලපත්‍රය,  රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික හැදුනුම්පත,  වැඩිහිටි හැදුනුම්පත,  පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ පූජ්‍ය පූජක හැදුනුම්පත වලංගු වනවා.

එමෙන්ම 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සදහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද හැදුනුම්පතේ තහවුරු කිරීමේ ලිපිය ද ඊට වලංගු බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ. මෙම කවර හෝ වලංගු හැදුනුම්පතක් නොමැති ඡන්ද හිමියන්ට අදාළ කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී හා වතු අධිකාරී මගින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කරන තාවකාලික හැදුනුම්පතක් ලබාගත හැකියි.

ඒ සදහා සියලු තේරීම්භාර නිලධාරීන්ට මැතිවරණ කොමිසම අදාළ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

 

5685

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2215

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.