මහනුවරින් පොහොට්ටුවට ආසන 8 යි

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 477,446- ප්‍රතිශතය – 58.76% – ආසන 08

SJB – 234,523 – ප්‍රතිශතය – 28.86% – ආසන 04

IND01_D04 – 25,797 – ප්‍රතිශතය – 3.17%

JJB – 22,997 – ප්‍රතිශතය – 2.83%

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 812,578

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -57,091

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 869,669

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 1,129,100

3271

ආසාදිතයන්

3016

සුවය ලැබූ

242

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish
en_USEnglish