ගතවූ දිනය තුල(14) කොරෝනා මරණ 7ක් / සමස්ථය 397 යි

ByLankaAnews

Feb 15, 2021

ගතවූ දිනය(14) තුල තවත් කොරෝනා මරණ 7ක් වාර්තාවී තිඛෙනවා.
ගොතටුව, අංගොඩ, කරුණෑගල, මහවෙල, පේරාදෙණිය, ගම්පොල හා යාපනය ප්‍රදේශවලින් මෙම කොරෝනා මරණ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *