වැඩියෙන් නැරඹූ විශේෂාංග

දින 70ක් ගතවන ලෝකයේ දිගම බස් රථ ගමන

බෙදා හරින්න :

දින 70ක් ගතවන ලෝකයේ දිගම බස් රථ ගමන හදුන්වා දී තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

51594

ආසාදිතයන්

44259

සුවය ලැබූ

7080

දැනට රෝගීන්

255

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.