කොරෝනා එන්නත් ජනතාවට දීම අද සිට / පළමු එන්නත් බස්නාහිර වැඩි අවදානම් කලාපයට

ByLankaAnews

Feb 15, 2021

කොරෝනා මර්ධන එන්නත් ජනතාවට ලබාදීම අද සිට ආරම්භ කර තිඛෙනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ,මේ යටතේ බස්නාහිර පළාතේ වැඩි අවදානමක් පවතින කලාපවල ජනතාවට එන්නත් ලබාදීම අද සිට සිදුවන බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *