කළුතර ග්‍රාම සේවා වසම් දෙකක හුදකලා භාවය ඉවතට

ByLankaAnews

Feb 15, 2021

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙකක හුදකලා භාවය මේ මොහොතේ සිට ඉවත් කර තිඛෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 818 වේයන්ගල්ල නැගෙනහිර සහ වේයන්ගල්ල බටහිර ග්‍රාම සේවා වසම් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කර ඇති බවයි.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் நிணைக்களம் Department Goverment Information 2021.02.15 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංකය: 171/2021 නිකුත් කළ වේලාව:22:10 පුවෘත්ති නිවේදනය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 818 වේයන්ගල්ල නැගෙනහිර සහ 818 ඒ වේයන්ගල්ල බටහිර යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කරනු ලබන බව කොව්ඩ 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්ර සිල්වා මහතා දැනුම් දේ. නාලක ක්ලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (+9411)2515759 www.news.lk'

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *