1018 දෙනෙකු කොරෝනාවෙන් සුවය ලබයි – සුවය ලැබු සංඛ්‍යාව 70,000 ඉක්මවයි

ByLankaAnews

Feb 16, 2021

කොරෝනා ආසාදිත වී සුවය ලැබූ තවත් 1018 දෙනෙකු රෝහලෙන් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිත වී සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 70,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *