කොරෝනා තොරතුරු දෙන්න මෙහෙයුම් මැදිරි දෙකක්

කොවිඩ්-19 වයිරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට මහජනතාව සතු තොරතුරු ලබාදීම සඳහා පොලිස් මුලස්ථානයේ පොලිස්පති පාලක මැදිරියක් සහ පොලිස්පති මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

පහත සදහන් දුරකතන අංක ඔස්සේ නව  මෙහෙයුම් මැදිරිය සඳහා පාලක මැදිරියට,  මහජනතාවට තොරතුරු ලබාදිය හැකි බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

කොවිඩ්-19 පොලිස්පති පාලක මැදිරිය

■       සෘජු දුරකථන අංකය – 1933

■       අනෙකුත් දුරකථන අංක – 011-5978701, 011-5978703,

011-5978719, 011-5978722, 011-5978737, 011-2472757

■       පොලිස් මූලස්ථානය මගින් – 011-2421111 – දිගුව 3051

■       ෆැක්ස් අංකය 011-2345553 ජංගම – 0718592417

■       විද්‍යුත් තැපෑල – igp.cr@police.lk

කෝවිඞ් 19 පොලිස්පති මෙහෙයුම් මැදිරිය

■       දුරකථන අංක – 011-2444480 දිගුව 3033,

011-2444481, 011-5978716, 011-5978731,

■       විද්‍යුත් තැපෑල – igphelpdesk@police.lk

8152

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4203

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.