දේශීය පුවත් ප්‍රධාන-පුවත්

ශීෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵළ එයි / කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

බෙදා හරින්න :
2017 අගෝස්තු මස 17 වන දින පැවති 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ එක් එක් දිස්ත‍්‍රික්ක යන් සඳහා වු කඩයිම් ලකුණු මේ වන විට විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර ඇති අතර
ඒ අනුව සිංහල මාධ්‍ය සදහා දිස්ත‍්‍රික්කවල අවම ලකුණු සීමා මෙසේය.
කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කය          – ලකුණු 164
ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කය            – ලකුණු 164
කලුතර දිස්ත‍්‍රික්කය            – ලකුණු 164
මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කය          – ලකුණු 164
මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කය          – ලකුණු 164
නුවරඑළිය දිස්ත‍්‍රික්කය       – ලකුණු 158
ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය             – ලකුණු 164
මාතර දිස්ත‍්‍රික්කය               – ලකුණු 164
හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික්කය  – ලකුණු 162
යාපනය දිස්ත‍්‍රික්කය           –
කිළිනොච්චි දිස්ත‍්‍රික්කය    –
මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කය       – ලකුණු 158
වවිනියාව දිස්ත‍්‍රික්කය        – ලකුණු 161
මුලතිව් දිස්ත‍්‍රික්කය            – ලකුණු 160
මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කය      –
අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කය           – ලකුණු 159
ත‍්‍රිකුණාමලය දිස්ත‍්‍රික්කය  – ලකුණු 158
කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කය     – ලකුණු 164
පුත්තලම දිස්ත‍්‍රික්කය         – ලකුණු 160
අනුරාධපුරය දිස්ත‍්‍රික්කය    – ලකුණු 160
පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කය         – ලකුණු 160
බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය             – ලකුණු 160
මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කය – ලකුණු 158
රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය  -ලකුණු 162
කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය  – ලකුණු 164
53408

ආසාදිතයන්

45820

සුවය ලැබූ

7324

දැනට රෝගීන්

270

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts