අද දිනයේ මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 353 ක්

ByLankaAnews

Feb 16, 2021

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 353 ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *