ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

ගම්පහ පවුල් 75,000 කට පන්දහසේ දීමනාවක්

බෙදා හරින්න :

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සමග ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පීඩාවට පත්ව සිටින 75,000 කට ආසන්න පවුල්වලට රුපියල් 5,000 බැගින් ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

53408

ආසාදිතයන්

45820

සුවය ලැබූ

7324

දැනට රෝගීන්

270

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts