අද දිනය තුල වාර්තාවූ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 180් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අද රාත්‍රිය වන විට තවත් ආසාදිතයන් 120ක් වාර්තාවීම සමගයි.
දිවුලපිටිය කම්හලට සම්බන්ධ හා එහි ආශ්‍රිතයන් 37 ක් හා බාහිර ආශ්‍රිතයන් 83 ක් මීට ඇතුලත් වනවා.

27228

ආසාදිතයන්

20090

සුවය ලැබූ

7008

දැනට රෝගීන්

130

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.