ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මීගමුවෙන් / දකුණු කළුතරින් හා කොළඹ කොටුවෙන්

Sri Lanka

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 172 ක්.
කොළඹ කොටුවෙන් 32 ක් වාර්තා වුණා. වැල්ලම්පිටියෙන් 21 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 168 ක්.
ඉන් 38 දෙනකු මීගමුවෙන් වාර්තා වුණා.
කළුතරින් ආසාදිතයන් 64 ක් වාර්තාවන අතර ඉන් 36 ක් දකුණු කළුතර ප්‍රදේශයෙටන් හමුවුණා.
මහනුවරින් ආසාදිතයන් 73 යි.
රත්නපුරයෙන් ආසාදිතයන් 64 යි.

Lanka A News

79999

ආසාදිතයන්

74299

සුවය ලැබූ

5255

ප්‍රතිකාර ලබන

445

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *