අය වැය දෙවැනි වර කියවීමට පක්ෂව ඡන්ද 151 හිමිවිය. විරුද්ධව හිමිවුණේ ඡන්ද 52 පමණයි. ඒ් අනූව, වත්මන් රජයේ පළමු අය වැය තුනෙන් දෙකක ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

පසුගිය 17 වැනිදා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අය වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. ඒ් පිළිබඳ දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ආරම්භ කෙරුණේ පසුගිය 18 වැනි දිනයි.

26559

ආසාදිතයන්

19438

සුවය ලැබූ

6991

දැනට රෝගීන්

130

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.