ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

බණ්ඩාරගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7ක් හුදකලා කරයි

බෙදා හරින්න :

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ,බණ්ඩාරගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර තිබෙනවා.

53408

ආසාදිතයන්

45820

සුවය ලැබූ

7324

දැනට රෝගීන්

270

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.