7% නිවාස ණය ගැන මහ බැංකුවෙන් පිළිතුරු

Sri Lanka

උකස්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සඳහා අයකළ හැකි සියයයට 7ක පොලී අනුපාතිය ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා.

Lanka A News

79999

ආසාදිතයන්

74299

සුවය ලැබූ

5255

ප්‍රතිකාර ලබන

445

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *