ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

කුණාටු තත්වයේදී ආපදා අවම කර ගැනීමට පියවර ගන්න / රජයෙන් නිවේදනයක්

බෙදා හරින්න :

සුළි කුණාටු තත්ත්වය සමග හටගත හැකි ආපදා අවම කර ගැනීම ස,හා ආරක්ෂිත පියවර ගන්නැයි රජය සියළු පාර්ශවයන්ට දැනුම් දෙනවා. මේ ඊට අදාළව නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.

53408

ආසාදිතයන්

45820

සුවය ලැබූ

7324

දැනට රෝගීන්

270

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.