ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් හෝමාගමින් හා රත්නපුර නගරයෙන්

Sri Lanka

ගතවූ දිනය තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 105 ක්.
හෝමාගමින් ආසාදිතයන් 28 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 68 ක් හඳුනා ගැනුනා.
මීරිගමින් ආසාදිතයන් 12 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ආසාදිතයන් 68 ක් වාර්තාවන අතර ඉන් 13ක් වාර්තා වූයේ මහනුවර නගරයෙන්.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 51 ක් හමුවූ අතර ඉන් 17ක් කළුතර නගරයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.
රතනපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 51 ක් හමුවූ අතර ඉන් 18ක් රත්නපුර නගරයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83552

ආසාදිතයන්

79422

සුවය ලැබූ

3654

ප්‍රතිකාර ලබන

476

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *