පුංචි ලෝකාන්තයේ රාත්‍රී කඳවුරු තාවකාලිකව තහනම්

ByLankaAnews

Feb 19, 2021

මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තය ආශ්‍රිතව සංචාරකයින්ට රාත්‍රි කාලයේ කූඩාරම්වල රැදී සිටීම සඳහා තාවකාලික තහනමක් පනවා තිබෙනවා.
මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ලලිත් ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ , පසුගියදා තරුණයකු එම කලාපයේදී අනතුරකට පත්ව මිය යාමෙන් පසු මෙම තීරණය ගත් බවයි.
දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තය වෙත පැමිණ කූඩාරම්වල රාත්‍රිය ගත කරන අතර මීට පෙර ද විවිධ අවස්ථාවල ඒ අතරින් පිරිස් අනතුරුවලට පත්ව තිබුණා.
සංචාරකයින් සඳහා සුදුසු ආරක්ෂිත පහසුකම් ලබා දෙන තුරු එහි කූඩාරම්වල රාත්‍රිය ගත කිරීම සංචාරකයින්ට තහනම් කර තිබෙනවා.
ඉදිරියේදී පුංචි ලෝකාන්තය නැරඹීම සඳහා වීදුරු පැනල් වලින් සාදන ලද කුටි ස්ථාපනය කිරීමටත් එම ස්ථානයේ ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරීමටත් තීරණය කර ඇති බවයි ලලිත් ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *