ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගණන කොළඹින්

Sri Lanka

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 180 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවූ ආසාදිතයන් ගණන 116 ක් වනවා.
පුත්තලම හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයන් 39 බැගින් හඳුනාගත් අතර මහනුවරින් ආසාදිතයන් 35ක්, කළුතරින් 29 ක් හා කුරුණෑගලින් 27ක් බැගින් වාර්තා වුණා.


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83552

ආසාදිතයන්

79422

සුවය ලැබූ

3654

ප්‍රතිකාර ලබන

476

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *