සාගරයෙන් මතුවූ ලංකාවට වඩා ලොකු දියසුළියේ රහස

දිය සුළි සැලකෙන්නේ මිනිසා භීතියකට පත් කරන අනතුරක් ලෙසයි. බොමෝ විට ගංගා හා ජලාශ මෙන්ම මහා සාගරයේදී මෙවන් බිහිසුණු සුළි හටගනු ලබනවා. ඒ අයුරින් ලංකාවට වඩා විශාල ආකාරයේ දිය සුළියක් සාගරයක හටගෙන ඇති බවක් මෙතෙක් අසා තිබුනාද ? මේ බෝල්ටික් සාගරයේ හටගත් බවට විශ්වාස කළ එම දැවැන්ත දිය සුළියේ සැබෑ කතාවයි.

 

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.