කොරෝනා මරණ හංගනවාද ? වෛද්‍යවරු ප්‍රශ්න කරයි – Audio

ByLankaAnews

Feb 21, 2021

කොරෝනා මරණ සම්බන්ධයෙන් , නිශ්චිත පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකළ යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සංස්කාරක, වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසුවේ නිසි පරිදි දත්ත ප්‍රකාශ නොවීම මත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල අපහසුතාවයන්ටද පත්වන බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *