අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 518 ක්

ByLankaAnews

Feb 21, 2021

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 518 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *