අද කොරෝනා ආසාදිත මරණ 10 ක් / සමස්ථය 445 යි

ByLankaAnews

Feb 21, 2021

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 10ක් වාර්තාකර තිබෙනවා.
කොලොන්නාව, වැල්ලවත්ත, කළුතර, වස්කඩුව, බිබිල , ගුරුතලාව, කෝට්ටේ, කුඩාගල්ගමුව , රත්මලාන හා හැටන් ප්‍රදේශවලින් එම මරණ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *