තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 223ක්/ සමස්තය 80,000 ඉක්මවයි

ByLankaAnews

Feb 22, 2021

මරෙටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 223 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 80222ක් වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.22 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:55 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති ර්තා නිවෙදන අංක: 190/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව:18:55 ප‍ුවෘත්ති නිවෙදනය 2021 පෙබරවාරි 22 දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -75923 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් -220 බන්ධනාගාර කොවිඩ පොකුර 223 03 එකතුව -76146 දිනට 223) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුදපන නාවත 05 ලංකාව கொள (+94 11)2515759 www.news.lk'

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *