ලබන පෙබරවාරී 10 වැනි දින පැවත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට නොහැකි වූ හා නොහැකි වන තැපෑල් ඡන්ද සුදුසුකම් ලැබූවන්ට සිය තැපෑල් ඡන්දය ප්‍රකාශක කිරීමට ලබන පෙබරවාරි 1 සහ 2  දෙදින ද පහසුකම් සලසා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහත සඳහන් කරයි.

මෙම තැපැන් ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබූ (22) දින සහ නොහැකි වන හෙට (25)හා අනිද්දා (26) තෙදින තුළ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූ නොහැකි වූවන්ට මෙම අමතර දෙදින ලබාදී තිබේ.

එහිදී කාර්යාල වේලාව තුළ අදාළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලදී ද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා මැතිවරණ මහලේක්ම කාර්යාලයේදී ද පහසුකම් සලසා ඇත.

මෙම තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණ සඳහා තේරීම්භාර නිලධාරීන් විසින් යොදවන නිල නිරීක්ෂකයන්ට අමතරව තරග කරන දේශපාලන පක්ෂ/ස්වධීන කණ්ඩායම් නියෝජිතයන් සහ ඒ සඳහා අවසරලත් නිරීක්ෂණ සංවිධානවල නිරීක්ෂකයන්, ස්වකීය නියෝජිතයන් ලෙස සහභාගි කරවිය හැක.

මෙම දිනය කිසිදු ලෙසකින් තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු නොලබන බවත් තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් හෝ වලංගු හැඳුනුම්පත් වශයෙන් මැතිරවණ කොමිසන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති හැඳුනුම්පත් රැගෙන යා යුතු බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

20171

ආසාදිතයන්

14069

සුවය ලැබූ

6015

දැනට රෝගීන්

87

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.