නිදහස් සන්ධානයේ කළුතර ජනරැළිය – Live

2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයන්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන නිදහසේ ජනරැලිය – පානදුර සිට සජීවීව

Panadura

2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයන්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන නිදහසේ ජනරැලිය – පානදුර සිට සජීවීව

Posted by Sri Lanka Freedom Party on Thursday, January 25, 2018

7872

ආසාදිතයන්

3803

සුවය ලැබූ

4054

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.