එජාප ජනරැළිය බදුල්ලේ සිට – Live

2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහා රැලිය බදුල්ල විල්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ සිට

Api UNP: 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහා රැලිය බදුල්ල විල්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ සිට

Api UNP: 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහා රැලිය බදුල්ල විල්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ සිට

Posted by United National Party on Thursday, January 25, 2018

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.