අදත් කොරෝනා මරණ 3ක් / සමස්ථය 453 යි

Sri Lanka

අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වුණා.
ඒ වත්තල, නුවරඑළිය හා වලපනේ ප්‍රදේශවලින්.Lanka A News

82180

ආසාදිතයන්

77625

සුවය ලැබූ

4096

ප්‍රතිකාර ලබන

464

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *