අයවැයේ වාහන මිල සහනයට රුපියල හරස් වෙලා

2018 ජනවාරි 26 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී විදෙස් මුදල් ඒකකවලට එරෙහිව රුපියලේ අවප්‍රමාණය හේතුවෙන් ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා දැරීමට සිදුවන වියදම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙහිදී විශාල වශයෙන් බලපෑමක් වී ඇත්තේ ජපානයේ සිට ආනයනය කරනු ලබන මෝටර් රථවාහන ඇතුළු අනෙකුත් භාණ්ඩ සම්බන්ධවයි.

මෙම දින 26 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී පමණක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ජපාන යෙන් මුදල් ඒකකයට එරෙහිව සියයට 3.4 කින් අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.

මීට අමතරව එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව සියයට 0.6 කින් ද ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අවප්‍රමාණය වී ඇති බව සදහන්.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වැඩි වශයෙන් අවප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කර ඇත්තේ එක්සක් රාජධානි පවුමට එරෙහිවයි. එය සියයට 5.7 කි. එසේම යූරෝ මුදල් ඒකකයට එරෙහිව ද සියයට 4.5 කින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.

වාහන ආනයනකරුවන් කියා සිටින්නේ 2018 අයවැයේ දී කුඩා මෝටර් රථ සඳහා යම් සහනයක් හිමිවුවත්, මේ වන විට ජපාන යෙන් අගය ඉහළ යමින් පවතින බැවින් එම අයවැයේ සහනය ජනතාවට ලබාදීමට අපහසු වී ඇති බවයි.

8706

ආසාදිතයන්

4043

සුවය ලැබූ

4644

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.