අමෙරිකානු ජාතික ආරක්ෂක උපදේශකගෙන් චීනයට චෝදනා

Sri Lanka

කාරෝනා වසංගතයේ ආරම්භය පිළිබද අනාවරණ කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මූලික දත්ත චීනය විසින් සපයා නොමැති බවට අමෙරිකාව චෝදනා කරනවා.
එරට ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ,ජේක් සුලිවාන් පැවසුවේ වෛරසයේ ආරම්භය පිළිබද සැබෑ දත්ත හෙළි නොකිරීම ලෝකය මෙවන් අර්බුධයක් දක්වා ගමන් කිරීමට හේතුවක් වූ බවයි.
ඒ අනුව වෛරසයේ ආරම්භය සොයා චීනයට ගිය කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දත්ත නොමැතිවීම හේතුවෙන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමේ හැකියාව අහිමිවී ඇතැයි ද ඔහු චෝදනා කළා.
අමෙරිකාව යළි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමග එක්වීම සමග අරමුදල් සම්පාදනයද අරඹා ඇති අතර කොරෝනා වසංගයේ ඇරඹුම පිළිබද නව පරීක්ෂණයකට සහාය දෙන බවද ඔහු අවධාරණය කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *