අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 458 යි

ByLankaAnews

Feb 24, 2021

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 458ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ තවත් ආසාදිතයන් 266ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *