බගවන්තලාව,චැපල්ටන් වත්තේ කොටසක් හුදකලා කරයි

ByLankaAnews

Feb 25, 2021

නුවරඑළිය, බගවන්තලාව,චැපල්ටන් වත්තේ PS කොටස මේ මොහොතේ සිට හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කෙරේ

nuware

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *