පාස්කු ඉරිදා කොමිසමේ වාර්තාව නීතිපතිට යොමුකරයි

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාර මාලාව පිළිබඳව සොයාබැලූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම් සභා විමර්ශන වාර්තාවේ පිටපතක් නීතිපතිවරයා වෙත ලබාදී තිබෙනවා.

ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් නීතිපතිවරයා වෙත එම පිටපත ලබාදී ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය අනාවරණ කළා.

මේ අතර නීතිපතිවරයා, ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ විමර්ශන කොමිසමේ සැසියන්ට අදාළ සියලු ලිපි ලේඛණනීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදෙන ලෙසයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *