කොරෝනා මරණ භූමදානය සඳහා අවසර දෙන ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි

ByLankaAnews

Feb 25, 2021

මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ කොරෝනා මරණ භූමදානය සඳහා අවසර දෙන ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ හා නීති අනුකූලවයි මෙම භූමාදනය සඳහා අවසර හිමිවන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *