ජන්ද වැඩට නාවොත් දඩුවම් / මැතිවරණ නිලධාරීන්ට උපදෙස්

ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා නොපැමිණෙන නිලධාරීන් හා රජයේ හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලින් ලබා නොදෙන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.
2018.02.10 දින පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත සමහර රජයේ නිලධාරීන්,සේවකයන් සාධාරණ නොවන විවිධ හේතු ඉදිරිපත් කරමින් රාජකාරීයට පැමිණිමෙන් වැළකි සිටීමට හා ඡන්ද විමසීම සඳහා අවශ්‍ය වාහන නිදහස් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සහ කරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා පත් කර තිබෙන සියලූම නිලධාරීන්, සේවකයන් සේවයට වාර්තා කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත හෝ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීන් වෙත සංගණන ආකෘති මඟින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති හෝ ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී පත්වීම් ලිබි ඇති ස්වකීය ආයතනවල හෝ විද්‍යාලවල සියලූම නිලධාරීන්, ගුරුවරුන් හා සේවකයන් ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා වාර්තා කරන බවට නිසැක විය යුතු බව ද කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ ඇතුළත් වෙයි.
ඒ අතර ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත, රජයේ ආයතන/සංස්ථා/මණ්ඩල සතු වාහන සියල්ල නියමිත පරිදි ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට වාර්තා කරනු ලබන බවට වගබලා ගැනීමට අදාළ ආයතනවල වාහන භාර නිලධාරීන්ගේ හා ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත පැවරෙන පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමක් බව ද අදාළ නිවේනයේ දැක්වෙයි.
10424

ආසාදිතයන්

4282

සුවය ලැබූ

6123

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :