රුසියාවට සමීපවීමට ඉන්දියාවේ සූදානමක්

ඉන්දියාව හා චීනය අතර ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීමට අවධානය යොමුකර තිබෙනවා.
මේ සඳහා ඉන්දීය විදේශ ලේකම් හර්ෂ් ෂ්‍රිංලා දෙදින රුසියානු සංචාරයක නිරත වූ බවයි ඉන්දියාව පවසන්නේ.
එහිදී රුසියානු විදේශ ඇමති සර්ජි ලැව්රොව් සහ ප්‍රධානීන් සමග ඉන්දු – රුසියානු සබදතා වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබද සාකච්ජා පවත්වා තිබෙනවා.
ගල් අඟුරු, දැව, ස්වාභාවික ගෑස් වැනි නව ක්ෂේත්‍රයන්හි ආයෝජනය කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් බවයි මෙහිදී රුසියාවට දැනුම්දී ඇත්තේ.
රුසියාව චීනය සමඟ සමීපවීම වැළැක්වීම සඳහා රුසියානු ඉන්දීය සාකච්ජා වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබද වද මෙහිදී සාකච්ජා කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *