ලාංකීය ගුවන් හමුදා සෙබළෙක් ඉන්දියාවට පිහිනයි – Audio

පෝක් සමුද්‍රසන්ධිය ඔස්සේ ලංකාවේ සිට ඉන්දියාවට පිහිනා යාමට අපේක්ෂා කරන  (කිලෝමීටර 59 යි මීටර 300ක දුරක්) ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ,නායක ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර සිය ගමන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඔහු මන්නාරමේ සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි දක්වාත්, ධනුෂ්කොඩි සිට මන්නාරම දක්වාත් කිලෝමීටර් 59 මීටර් 300ක දුරක් පිහිනීමට අපේක්ෂා කරන බව සදහන්.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර මිත්‍රත්වය තහවුරු කිරීම, සාගරයට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් එක් නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම හා ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවීම අරමුණු කරගනිමින් මෙම පිහිනායාම ක්‍රියාත්මකයි.

එහි පෙර පුහුණුවීමක් ලෙස මාතර මඩිහේ ප්‍රදේශයේ සිට හික්කඩුව දක්වා කිලෝමීටර 55ක් පිහිනා යාම අද ඔහු ආරම්භ කළ අතර එම මෙහෙයුමෙක් පසු ඔහු මන්නාරම දක්වා ගමන් කර ඉන්දියාව තෙක් පිහිනායාම ඇරඹීමට නියමිතයි.

 

 

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *