ලියාපදිංචි වාහනවලට දෙන ණය සියයට 80 දක්වා ඉහළට

ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ලබාදෙන ණය පහසුකම් වාහනයේ වටිනාකමින් 80% ක් දක්වා වැඩි කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව මේ බව අනාවරණ කළා.

පළමු ලියාපදිංචියෙන් පසු මෙරට වසරකට වැඩි කාලයක් භාවිත කළ වාහන සඳහා එම පහසුකම බලපැවැත්වෙනු ඇති.

ඊට අදාළ නියෝගය බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනවලට මේ වන විටත් නිකුත් කර ඇති බව මහ බැංකු අධිපති මාහාචාර්යය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා සඳහන් කළේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *