තවමත් කොරෝනා මරණ භූමදානයට අවසර නෑ / සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කොරෝනා මරණ භූමදානයට අවසර හිමිවන්නේ අදාළ මාර්ගෝපදේශ නිකුත් වීමෙන් පසුව පමණක් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ , කොරෝනා මරණ භූමදානයට අවශ්‍ය ස්ථාන සොයා ගතයුතු බවත් , එම ස්ථානවල ඇති ජල ධාරිතාව ද සොයා බැලිය යුතු බවයි.
අනතුරුව එය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ සඳහා අවස්ථාව සැලසන බවත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සඳහන් කළා.
මිය යින ඥාතියකුගේ සිරුරු භූමදානය කර ගැනීමට අත්‍යවශ්‍යම කෙනෙක් වේ නම් , එතෙක් එම සිරුරු අධි ශීතකරණයේ තැන්පත් කර තැබෙන බව ද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *