දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ජන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශතය

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව සියයට 73 ක පමණ ජන්ද ප්‍රතිශතයක් භාවිතාවී තිඛෙනවා.
මේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ජන්දය භාවිතා කර ඇති ප්‍රතිශතයි.

[chart id=”4473″]

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :