තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා කිරීම අවසන්

Sri Lanka

කාත්තන්කුඩි නගරයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා තිබූ හුදකලා කිරීමේ සීමා හෙට පෙරවරුවේ සිට අවසන් කර තිබෙනවා.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *