ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා සමූහයක් නිපදවීමට ඉන්දියාව සූදානමින්

ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා සමූහයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉන්දියාවේ අවධානය යොමුව ඇතැයි නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඉන්දියාවේ නාවික යුද බලය වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගැනීමට නියමිත බවයි එම වාර්තාව පවසන්නේ.
මේ වන විට ඉන්දියාව සතුව ගුවන් යානා ප්‍රවාහන යුධ නෞකා 2ක් පවතින අතර ඒවා නම් කර ඇත්තේ ,වික්‍රමාදිත්‍ය හා විරාත් ලෙසයි.
ඉදිරියේ දී කලාපීය අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ යුධ බලය වර්ධනය කිරීම පිළිබද මේ වන විටත් දැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇති බවයි නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් පවසන්නේ.
ඒ අනුව ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා බලඝනයක් ලෙස මෙය වර්ධනය කරනු ඇති බවටද විශ්වාසය පල කර තිබෙනවා.
දැනට අමෙරිකාව සතුව ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා 21ක් පවතින අතර චීනය සතුවද එම නෞකා 2ක් පවතිනවා.
චීනය තවත් එම වර්ගයේ නෞකා දෙකක් නිපදවන අතර ඉන්දියාවද තවත් නෞකා 4ක් පමණ නිපදවනු ඇති බවයි මෙම වාර්තා පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *