ලංකාවෙන් සාර්ථක නව අඹ ප්‍රභේදයක්

ගෙඩියක බර ග්‍රෑම් හයසියයකට වැඩි, තැලී පොඩිවෙන තත්වයට ඉදෙන්නේ නැති නව අඹ ප්‍රභේදයක් සොයාගෙන තිබෙන බව ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මදය වැඩි බීජය පුංචි මෙම අඹ ප්‍රභේදය “ගන්නෝරුව අඹ 01” ලෙස නම් කර තිබෙන බවද එම මධ්‍යස්ථානයේ මාධය සම්බන්ධිකරණ නිලධාරී, සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ සනත් එම්. බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

මෙම ප්‍රභේදයේ පැළ ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම් කාර්යාල වේලාවන් තුළ 081 2 388 387 යන දුරකථන අංකය මගින් ගන්නෝරුව කාර්යාලය වෙත ඇමතුමක් ලබාදිය හැකි බවද ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

අමු ගෙඩියක වුණත් නටුව අසල රතුපාටක් තිබෙන බවත්, ඉදුනාට පසු මදය කහපාට බවත් පවසන සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයා, තැලී පොඩිවෙන තත්වයට ඉදෙන්නේ නැති නිසා ප්‍රවාහනය කිරීමේදී පහසුවක් ලැබෙන පවද සඳහන් කළේය.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *