සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ /උසස් පෙළ දෙසැම්බරයේ

Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට සහ උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බරයේ පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා පැවුසවේ මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි.
විභාග මෙහෙයුම් කටයුතු මෙන්ම දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු පහසුවෙන් සැලසුම් කලහැකි පරිදි මෙම සංශෝධනය සිදුකිරීමට නියමිතයි.
මෙය මෙම වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන්නේදැයි අනාවරණ කර නැහැ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *