සචිත්‍ර සේනානායකගේ අපේක්ෂිත ඇප ඉල්ලීම ඉවතට

තරග පාවා දීමට සැලසුම් කළේ යැයි චෝදනා එල්ල වී සිටින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායකගේ අපේක්ෂිත ඇප අයැදුම්පත කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
ඒ ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත්‍රය අද සලකා බැලූ අවස්ථාවේදීයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *