නාරංගල කන්ද සංචාරකයන්ට තහනම්

බදුල්ල නාරංගල කන්ද සංචාරකයින්ට තාවකාලිකව තහනම් ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.
පසුගියදා එම කන්ද තරණයට ගිය තරුණයකු අතුරුදන්ව තිබූ අතර පසුව ඔහුගේ මළ සිරුර සොයා ගැණුනා.

කෙසේ වෙතත් නාරංගල කන්ද සංචාරකයින්ට තහනම් කර ඇත්තේ මෙහි ඇති සංවේදී පරිසර කලාපයක් නිසා බවයි වාර්තා වන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *