නොමිලේ සඳ වටා යන්න ලෝකයේ 8 දෙනෙකුට අවස්ථාව / අයදුම්පත් කැඳවයි

තමන් සමඟ නොමිලේ සඳ වටා යාමට ලෝකයේ 8 දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දෙන බව ජපානයේ බිලියනපතියකු වන ,යසාකු මේසාවා නිවේදනය කර තිබෙනවා.
බී බී සී පුවත් සේවය වාර්තා කළේ, ඊලොන්ස් මස්ක්ගේ ස්පේස් එක්ස් යානයක් භාවිත කරමින් මෙම ගමන සිදුකරන අතර එහි සම්පූර්ණ පිරිවැය ,මෙම බිලියනපතියා විසින් දරන බවයි.
ඩියර් මූන් ලෙස හඳුන්වන මෙම ව්‍යාපෘතිය 2023 දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් මෙම ගමනට අයදුම් කරන පුද්ගලයන් අංශ 2කින් සුදුසුකම් සහිත විය යුතු වනවා.
ඉන් පළමුවැන්න වන්නේ , යම් අංශයක ප්‍රවීනතාවයක් පැවතීම හා යම් අංශයකින් සමාජයට සේවය කර තිබීමයි.
මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ මුදල් මේ වන විටත් බිලියනපතියා විසින් ගෙවා අවසන් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *