පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාවක් නොදීම ගැන අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ කනස්සල්ල

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහ නායක හිමිවරුන්ට ලබා නොදීම පිළිබඳ එම දෙනිකායේ ලේඛකාධිකාරී හිමිවරුන් කනස්සල්ල පළ කරනවා.

එහෙත් මෙරට තුනෙන් දෙකක් වන මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරන ප්‍රධාන භික්ෂු නිකාය දෙකක් වන ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකාය සහ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය යන දෙනිකායේ මහ නායක මාහිමිවරුන් වෙත භාරදී නොතිබීම මගින් රජය විසින් මෙම දෙනිකාය නොසලකා හැර ඇති බවට හැගීයන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *